برگه زردآلو

صادرات برگه زردآلو

صادرات برگه زردآلو به روسیه

همانطور که آگاه هستید قیسی یا همان برگه زردآلو است که طرفدار های خاص خود را در کل جهان دارد و ایران همانگونه که بازار داخلی خود را از این محصول تامین می کند به کشورهای دیگر نیز صادر می‌کند یکی از این کشورها روسیه است. روسیه به دلیل اینکه کشوری سردسیر است امکان کاشت …

صادرات برگه زردآلو به روسیه ادامه »

قیمت برگه زردآلو محلی صادراتی

قیمت برگه زردآلو محلی در سال جاری با توجه به آسیب دیدن محصول در مقایسه با سال 1401 افزایش داشته است ( در کنار عوامل دیگر تاثیر گذار بر روی قیمت این مورد نیز تاثیر خود را داشته) قیمت این نوع محصول با توجه به کیفیت و نوع از کیلویی 100,000 تومان الی 200,000 تومان …

قیمت برگه زردآلو محلی صادراتی ادامه »