صادرات برگه زردآلو

صادرات برگه زردآلو به روسیه

همانطور که آگاه هستید قیسی یا همان برگه زردآلو است که طرفدار های خاص خود را در کل جهان دارد و ایران همانگونه که بازار داخلی خود را از این محصول تامین می کند به کشورهای دیگر نیز صادر می‌کند یکی از این کشورها روسیه است. روسیه به دلیل اینکه کشوری سردسیر است امکان کاشت …

صادرات برگه زردآلو به روسیه ادامه »