تماس با ما

Our Branches

Contact Details

آدرس های شرکت ماهان مهر داریس

آدرس انبار

ایران، کرمان،رفسنجان،ابتدای جاده اسلام آباد بلوار ایثار انبار دوم سمت چپ

آدرس دفتر مرکزی

ایران، کرمان،رفسنجان،خیابان شهید مقیمی

آدرس دفتر امور مالی

ایران، کرمان،رفسنجان،میدان امیرکبیر برج شیشه ای طبقه 2 واحد 204

خانم رضایی مدیر فروش برگه قیصی

910-945-7050 (98+)

خانم کریمی پناه مدیر فروش زرشک

913-290-0418 (98+)