خرید برگه قیسی

خرید برگه قیسی تازه

خرید برگه قیسی تازه در تمام روز های سال بسیار پررونق می باشد یه همین دلیل اطلاع از قیمت و لیست قیمت این محصول اهمیت دارد. نکته ای که به طور نستقیم بر روی قیمت نهایی این محصول تاثیر گذار می باشد نوع بسته بندی برگه قیسی و زردآلو می باشد.

قیمت بروز برگه قیسی

داشتن قیمت بروز در تجارت برگه قیسی به اندازه ای مهم است که همواره تجار و بازرگانان همواره با رصد بازار و تغییرات آن به دنبال قیمت مناسب برای این محصول هستند تا بتوانند قیمت منصفانخ ای به مشتریان خود ارائه کنند.
رائه لیست قیمت در بازار این روز ها بسیار کار سختی به حساب می آید اما در خرید برگه قیسی بسیار نکته ای حائز اهمیت می باشد.

انواع بسته بندی برگه قیسی

برای انتخاب نوع بسته بندی دو سوال مهم مطرح می شود اول آیا بسته بندی برای صادرات به سایر کشور ها مورد نیزا است یا بازار داخل؟
دوم حجمی که قصد دارید بسته بندی کنید چه مقدار می باشد؟
در کنار این سوالات بسته بندی باید به گونه ای باشد که محصول را از هرگونه ضربه، آسیب و تغییر شکل و کیفیت حفظ نماید اما در کنار مقاوم بودن و استحکام بسته بندی باید به شکیل بودن و جذابیت بسته بندی مورد استفاده دقت ویژه ای کرد.

درصد تلورانس مجاز برگه قیسی

در درجه بندی کیفیت برگه قیسی استاندارد هایی باید رعایت شوند. اما همانطور که می دانید رعایت استاندارد برای تک تک محصول امکان پذیر نیست به همین دلیل تلورانس مجازی برای این درجه یندی مطرح شده است به طور مثال در شکل ظاهری مسزان سوراخ  و شکل های غیر طبیعی بر روی محصول مثل تگرگ خوردگی بسته به درجه کیفی بین 1 تا 2 درصد می باشد.
تلورانس خرابی های مجاز نیز در درجه بندی های مخلتفمتفاوت است به طور مثال کیفی مجاز برای درجه عالی 3 درصد و برای محصول درجه 2 10 درصد می باشد.
میزان آفات زنده در بین همه درجه ها بایستی صفر باشد.